Fakultet političkih nauka, Banjaluka


Toshiba VRF sistem kapaciteta 590 kw; Lipovica radijatori – jedinica 107