Naše Reference

Termotehničke Instalacije

 1. Sportina, Tržni centar Mercator / York ventilokonvektori kasete, 25 jedinica.
 2. Tropic market Lauš / Mitsubishi VRF sistem, kapacitet 100 Kw.
 3. Raiffeisen banka , Prijedor / York čiler vazduh-voda, kapacitet 30Kw, ventilokonvektori 17 jedinica.
 4. Nites – Muehlbauer, Banjaluka / Panasonic VRF sistem, kapaciteta 160 Kw.
 5. Telekomunikacije RS a.d., P.J. Prijedor / Panasonic VRF sistem, kapaciteta 67 Kw.
 6. Fakultet političkih nauka, Banjaluka / Toshiba VRF sistem kapaciteta 590 kw; Lipovica radijatori – jedinica 107.
 7. Jevrejski kulturni centar, Banjaluka / York čiler vazduh-voda ,kapacitet 150 Kw; ventilokonvektor – jedinica 52.
 8. JZU Zavod za transfuzijsku medicinu, Bijeljina / Panasonic VRF sistem, kapacitet 56 Kw.
 9. Lanaco d.o.o, upravna zgrada Banjaluka / Panasonic VRF sistem, kapacitet 750 Kw; Lindab klima komore 4 sistema.
 10. Stambeni objekat Igor Janković, Banjaluka / Panasonic multisplit 25 Kw, solarni paneli – 4 jedinice.
 1. Telekom RS, PJ Bijeljina / Emerson čiler free cooling, kapacitet 200 Kw; rashladni ormari – jedinica 7.
 2. Pošte Srpske – Hibridna pošta / York dry cooler 45 Kw; rashladni ormar 45 Kw.
 3. MUP RS, zgrada Banjaluka / Emerson rashladni uređaj za server 20 Kw.
 4. KBC koronarna jedinica Banajluka / York ormar za hlađenje medicinskih uređaja 25 Kw.
 1. Tehnoprom SPO Ul. Stepe Stepanovića / Vaillant – Vairad radijatori 510 jedinica.
 2. SP objekat Ševa – petrol, Banjaluka / Vaillant – Vairad radijator – 190 jedinica.
 3. Orbico, Klašnice – Laktaši – kotlovnica Viessmann / Hidria kaloriferi 8 jedinica.
 4. Stambeno-poslovni objekat Ranko Škorić / Llipovica radijatori 90 jedinica.
 5. O.Š Desanka Maksimović , Ribnik / Centrometal kotlovnica 25Kw – Lipovica radijatori 55 jedinica.

Isporuka Opreme za Klimatizaciju

 1. Privredni sud, Banjaluka / York čiler 460kw; F.C 190 jedinica.
 2. Policijska stanica , Brčko distrikt / York čiler 560 Kw, ventilokonvektori 216 jedinica.
 3. Hotel Kardijal, Teslić / York čiler 600 Kw, ventilokonvektori 272 jedinice.
 4. Tržnica Banjaluka / York čiler 273 Kw, ventilokonvektori 170 jedinica.
 5. Trgovinski centar Robot, Klašnice – Laktaši + Prijedor / York čiler, 200+350 Kw, ventilkonvektor 70 + 110 jedinica.

Održavanje (Servisiranje) Opreme

 1. Raiffeisen Banka Banjaluka / York, čiler vazduh-voda 150 Kw, ventilokonvektor 90 jedinica.
 2. Raiffeisen Banka Prijedor / York čiler vazduh-voda 30kw, ventilokonvektora 17 jedinica.
 3. JZU Zavod za tranfuzijsku medicinu, Banjaluka / Airwell čiler 100kw, York ventiloknvektor 60 jedinica.
 4. JZU Zavod za transfuzijsku medicinu, Bijeljina / Panasonic VRF sistem, kapacitet 56 Kw.
 5. Muehlbauer Banjaluka / Panasonic sistem VRF 150 Kw; Klivet rooftop 30000m3/h.
 6. Hotel Kardijal Teslić / Airwell čiler vazduh-voda 600 kw; York ventilokonvektori 272 jedinica.